Geitenmelkprijzen januari en februari 2018

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in januari 2018 € 62,93 en in februari 2018 € 62,99 per 100 kg standaardmelk. Let wel: deze gemiddelden zijn gebaseerd op de prijzen van 7 zuivelondernemingen, waar dat voorheen van 8 ondernemingen was. Vergeleken met februari vorig jaar (toen het gemiddelde gebaseerd was op 8 ondernemingen) is er sprake van een daling van € 6,50 per 100 kg melk.

Sinds december is de gemiddelde melkprijs gedaald met € 0,26 per 100 kg. Deze daling wordt veroorzaakt door prijsdalingen die de zuivelondernemingen hebben doorgevoerd.
BGNN en HGM lieten de vet- en eiwitprijzen in januari en februari ongemoeid. Amalthea en CBM lieten ze stijgen. Henri Willig, DeJong Cheese en Milkconnect pasten de prijzen naar beneden toe bij.

Henri Willig is per 1 januari 2018 gestopt met de vaste inhouding per maand van 100 euro per 100 kg melk. Amalthea betaalde in januari en februari de seizoenstoeslag van respectievelijk € 0,65 en € 0,48 per kg vet en eiwit, wat overeenkomt met € 5,21 en € 3,90 per 100 kg melk.  BGNN betaalde in januari en februari weer de seizoenstoeslag uit van € 5,00 per 100 kg melk.

Nabetalingen

Met het melkgeld van januari keerden Amalthea en Henri Willig hun leveranciers een nabetaling over 2017 uit. DeJong Cheese deed dat in februari. Daarmee deden de 7 zuivelondernemingen een gemiddelde nabetaling van € 0,32 per 100 kg standaardmelk. De gemiddelde melkprijs over 2017 (inclusief nabetalingen tot en met februari 2018) komt daarmee op € 61,74.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In januari 2018 komt de basisprijs uit op € 57,66 en in februari 2018 op € 57,19. Let wel: januari en februari 2018 is de basisprijs gebaseerd op de prijzen van 7 zuivelondernemingen, voor die tijd op 8.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij. Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.
Delen via:

Reacties zijn gesloten.