Kennispartnerbericht van Geiterij

Actief bodemleven verhoogt eiwitproductie van eigen land

Strenge bemestingsnormen, stijgende kunstmestprijzen en een droge zomer. Drie factoren die afgelopen groeiseizoen veel invloed hebben gehad op de opbrengst en de kwaliteit van het ruwvoer. ‘Om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende ruwvoer, zullen we een efficiencyslag moeten slaan’, voorspelt Johannis de Lorm.

Een koude gure regenwind trekt over de polders van het Land van Heusden en Altena. Op deze kille januaridag lijkt het voorjaar nog ver weg, maar niets is minder waar. Op de Lormhof in Almkerk wordt al volop nagedacht over het komend groeiseizoen. Van de 62 ha, voornamelijk kleigrond, zal ruim 11 ha worden gebruikt voor de teelt van mais en de overige 50 ha bestaat uit grasland. Net als veel veehouders stelt ook de Lorm zich de vraag: ‘Hoe haal ik zoveel mogelijk eiwit van mijn eigen land, tegen zo’n laag mogelijke kosten’.

Dag later al 3 à 4 tinten donkerder

Afgelopen jaar hebben de veehouders ervaren dat de inzet van de biostimulant GrowPEQ Microps een deel van het antwoord op deze vraag kan zijn. Op een perceel van 5 ha werd na de eerste snede een deel van 3 ha met de veldspuit behandeld met de GrowPEQ Microps. De overige 2 ha bleef onbehandeld. Direct na het spuiten viel er een regenbui van 11 mm op het perceel. ‘Al een dag later zag ik van de weg af al direct verschil’, vertelt een enthousiaste Johannis. ‘Het behandelde deel was wel 3 à 4 tinten donkerder geworden. Ten opzicht van het onbehandelde deel werd het gewas op het behandelde deel veel voller’.

Over twee snedes een ton droge stof meer

Niet alleen de kleur en de grasbezetting viel op. Met exact dezelfde bemesting was de opbrengst op het behandelde perceel opvallend hoger. De opbrengst van de tweede snede was van het onbehandelde perceel 10 balen per ha terwijl het behandelde deel 11 balen per ha opleverde. Bij de derde snede was het verschil nog groter namelijk 6 balen per ha op het onbehandelde tegenover 8 balen per ha op het behandelde.

Goede concurrent voor kunstmest

‘Over twee sneden had ik dus op het behandelde perceel een ton droge stof meer. Met het hele derogatieverhaal wordt het nog een uitdaging om in de toekomst genoeg ruwvoer te produceren. Je wil op een zo’n goedkoop mogelijke manier ruwvoer telen zonder bijtelling van stikstof of fosfaat. Met de huidige prijzen is MiCrops een goede concurrent voor kunstmest’. Na de derde snede bleef de kleur opvallen. ‘Ondanks de droogte bleef het deel wat we behandeld hadden veel langer groen. Het leek veel minder last te hebben van stress als gevolg van de droogte’.

 

Dik uit de kosten

Tabel 1 toont aan dat op het behandelde deel duidelijk meer eiwit werd geproduceerd dan op het onbehandelde deel. Een hogere opbrengst met een gelijke voederwaarde en een gewas dat beter bestand is tegen stress, geeft ondernemers voldoende vertrouwen om komend groeiseizoen MiCrops opnieuw in te zetten. ‘Slechts één behandeling met GrowPEQ MiCrops leverde me een ton droge stof meer op. Als ik daar de kosten van het product en de loonwerker van aftrek, kom ik dik uit de kosten. Daarom behandelen we het perceel wat we afgelopen jaar deels hebben behandeld nu helemaal. Daarnaast pas ik het ook toe op een perceel van 4,5 ha. Beide percelen gaan we voor eerste snede met een veldspuit behandelen en weer op dezelfde manier bemesten. Zo kan ik straks het verschil weer meten’. De volgende stap is wellicht de aanschaf van een veldspuit. ‘Ik denk dat de beste methode is om het toe te dienen en als de resultaten weer zo positief zijn, dan kan die aankoop wel uit’, besluit Johannis de Lorm.

Tabel 1. Verschillen onbehandeld deel versus behandeld deel

  Onbehandeld Behandeld
Opbrengst (2e & 3e snede) aantal balen/ha 16 balen 19 balen
Kuiluitslag 3e snede
pH 5,7 5,5
VEM 902 926
Ruw as 117 98
Ruw eiwit totaal 175 173

Wat is GrowPEQ MiCrops?

GrowPEQ MiCrops bestaat uit bacteriën en gisten die werken als een probiotica voor de bodem. Door toediening van GrowPEQ MiCrops worden bacteriën aan de bodem toegevoegd. Deze binden stikstof uit de lucht en geven deze vrij in de bodem. Daarnaast produceren deze bacteriën ook enzymen die mineralen, sporenelementen en aminozuren in de bodem vrijmaken zodat deze als voedingsstof voor de plant beschikbaar zijn.

  • Verbetert de bodemstructuur en waterhuishouding
  • Stimuleert de wortelontwikkeling van de plant
  • Plant is beter bestand tegen abiotische stress
  • Hogere opbrengst
  • Minder afhankelijk van kunstmest

Dosering:

Toedienen verdund met water of drijfmest direct op de bodem met bijvoorbeeld veldspuit, zodebemester of beregening.
Hoeveelheid: 20 liter per ha in het voorjaar toepassen, rondom de eerste snede.

GrowPEQ MiCrops is uitstekend te gebruiken in combinatie met BioAktiv Plant of GrowPEQ Akticalc+

Bedrijfsgegevens

Firma de Lorm

115 melkkoeien
70 stuks jongvee

Areaal in gebruik: 62 ha, voornamelijk kleiveengrond
50 ha grasland
11 ha mais

Geiterij
Over Geiterij
Geiterij is een jong dynamisch bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in de melkgeitenhouderij. Met onze concepten ‘Verzorging’, ‘Voeding’ en ‘Gewassen’ leveren we een bijdrage aan gezonde melkgeiten met een efficiënte productie.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief