Kennispartnerbericht van Hipra

Bereid uw geiten goed voor op extreme warme dagen!

De zomers van de afgelopen jaren kenmerkten zich door lange periodes met extreem warm weer. Hierdoor kan er in uw geitenkoppel hittestress ontstaan, wat zorgt voor een negatief effect op zowel de diergezondheid als op de melkproductie. Het is daarom verstandig om u nu al voor te bereiden op de komende zomerperiode. Hoe kunt u hittestress zoveel mogelijk voorkomen en welke punten verdienen nog aandacht?

Wat is hittestress?

We weten dat herkauwers gevoeliger zijn voor warmte. Dit komt doordat hun thermoneutrale zone vrij laag ligt, waardoor geiten bijvoorbeeld al vanaf ongeveer 23 graden hittestress kunnen ervaren. Doordat bij de fermentatie in de pens veel warmte vrijkomt en geiten de warmte minder goed kwijt kunnen ontstaat er hittestress. Hoog productieve dieren hebben meer last hiervan omdat zij door een hogere voeropname meer warmte produceren via de pens. Bij een hogere luchtvochtigheid wordt daarnaast het afkoelen extra bemoeilijkt en hebben we alle factoren op een rij voor problemen.

Wat zie ik aan mijn koppel?

Uw geiten willen afkoelen door te gaan hijgen, dit kost echter wel energie. Ook zullen ze proberen de warmteproductie te verlagen door minder voer op te nemen. In de regel wordt er minder ruwvoer opgenomen maar is de opname van het krachtvoer wel gelijk, waardoor pensverzuring en diarree op de loer liggen. Gevolgen zijn een daling in de gehaltes, afname in de melkproductie en het aanspreken van de lichaamsreserves. Dit laatste zorgt er ook voor dat de conditiescore afneemt en bijvoorbeeld de vruchtbaarheid verminderd kan zijn, na een periode van hittestress. Ook klauwproblemen zien we vaker in een periode na hittestress.

Wat kan ik doen om hittestress te voorkomen?

Door vaker te voeren en meer restvoer te accepteren zorgt u ervoor dat de ruwvoer opname zo hoog mogelijk blijft. Voer ook op de koele momenten van de dag, zoals ’s ochtends wat vroeger en ’s avonds wat later. Zorg daarnaast voor voldoende waterpunten en vers, schoon water. Wanneer er groepjes geiten bij de drinkbakken staan betekent dit dat extra waterpunten of een hogere waterdruk gewenst zijn. Meer wateropname betekent namelijk indirect ook meer voeropname en minder risico op pensverzuring. Overleg met uw voeradviseur welke producten u het beste bij kan voeren om extra bufferende werking te creëren.

Kijk tevens wat u aan kan passen in het klimaat in de stal; denk aan ventilatoren, vernevelen, het dak isoleren of besproeien etc. Het uitmesten van de pot voor een warme periode zorgt ervoor dat er minder warmteproductie is door het ligbed.

Als laatste belangrijke maatregel is het zaak om stress zoveel mogelijk te voorkomen. Koppelbehandelingen, zoals vaccinaties wilt u niet uitvoeren in een periode met extreem warm weer. Komt er een warme periode aan? Overleg dan met je dierenarts of een vaccinatie beter naar voren kan worden geschoven. Blijf de genoemde maatregelen ook nog even aanhouden in de eerste periode na de hittestress, zodat de pens voldoende tijd heeft om te herstellen. Op deze manier bereidt u uw geiten goed voor op extreme warme periodes, en voorkomt u hittestress.

Op naar een goede zomer!

Heeft u vragen over de preventieve producten die HIPRA beschikbaar heeft voor geiten? Neem dan contact op met een van onze dierenartsen: Jessica Hartjes 06-38008533 (Nederland), Pauline Athmer (Zuid-Oost Nederland), +31 6 8100 2036, Ruth Meenks (Noord-Oost Nederland) +31 6 1370 2817 of Sabine Hoogeveen (West-Midden Nederland) +31 6 8279 0165.

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een veterinair pharmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor Animal Health. Het familiebedrijf HIPRA is opgericht in 1954 een heeft het hoofdkantoor in Amer (ten Noorden van Barcelona) in Spanje.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief