Kennispartnerbericht van Geiterij

Breng leven in de bodem met BioAktiv-P

Het belangrijkste productiemiddel voor de landbouw is ongetwijfeld de bodem. Hoe beter de bodemkwaliteit des te beter de wortelontwikkeling, de weerbaarheid en de opbrengst van de plant. Hoe efficiënter we om moeten gaan met grondstoffen, des te belangrijker dat de bodemkwaliteit wordt.

Bevordert groei zuurstofminnende bacteriën

Voor een optimale bodem is het belangrijk dat deze voldoende los is. Zo warmt de bodem in het voorjaar snel op en kan het wortelstelsel zich makkelijk ontwikkelen. Daarnaast moet de bodem over voldoende absorptievermogen beschikken. Een losse bodem met veel absorptievermogen is alleen mogelijk als deze veel bodemleven bevat. Daar helpt de inzet van BioAktiv Plant bij. BioAktiv-P bevordert de groei van zuurstofminnende bacteriën zodat ook micro-organismen in de bodem zich beter kunnen ontwikkelen. Organische stoffen worden snel verteerd en zorgen ervoor dat veel voedingsstoffen voor de plant beschikbaar zijn. Dit resulteert in een gezonde en weerbare plant met een hogere opbrengst.

Verbeterde waterhuishouding

Uit praktijkproeven blijkt dat planten die behandeld zijn met BioAktiv-P een sterk wortelstelsel hebben gevormd. In het beginstadium steekt de plant veel energie in de ontwikkeling van wortels. Dit is niet alleen belangrijk voor het goed op kunnen nemen van nutriënten uit de bodem, het uitgebreide wortelgestel werkt ook als een buffer. Het kan water en voedingsstoffen lang vasthouden en gedoseerd vrijgeven.

Resultaten Grasproef BioAktiv-Plant

In de periode november 2018 t/m april 2019 heeft Heemskerk in samenwerking met Topturn een proef uitgevoerd om het effect van BioAktiv-P op gras aan te tonen. De proef werd uitgevoerd in een kas zonder verwarming. Het proefveld is 1 november 2018 ingezaaid met Vital Grass en verdeeld in een deel wat behandeld werd met 75 gr, BioAktiv-P en een onbehandeld controleveld. Beide velden kregen een gelijkwaardige bemesting.

Conclusie

Op het oog waren de verschillen tussen de met BioAktiv-P behandelde velden en de controlevelden minimaal. De metingen laten echter een duidelijk positief verschil zien tussen de wortellengte en opbrengst ten gunste van BioAktiv-P. Het gras had op behandelde percelen duidelijk beter ontwikkelde wortels en de opbrengst is significant hoger t.o.v. het controleperceel.

Wilt u meer weten over de inzet van BioAktiv-P? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Geiterij
Over Geiterij
Geiterij is een jong dynamisch bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in de melkgeitenhouderij. Met onze concepten ‘Verzorging’, ‘Voeding’ en ‘Gewassen’ leveren we een bijdrage aan gezonde melkgeiten met een efficiënte productie.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief