Kennispartnerbericht van Agrifirm

Voersaldo gestegen naar €832 per geit bij familie Borst

Nico Borst weet een ongekende verhoging van zijn resultaat neer te zetten. In 1 jaar tijd is het vetgehalte met 0,43 punten gestegen en geeft elke geit gemiddeld 300 kg melk per geit per jaar meer, waardoor de kilogrammen meetmelk 400 kg per geit hoger liggen. Samen goed voor een saldoverhoging van maar liefst €287 per geit. Hoe Nico dat doet? Dat vertelt hij je hier.

“Onze gehaltes waren met 3,96% vet wat lager. Daarom gaf onze adviseur Ton van Rijn het advies om te starten met Geit Fiber Omega VLOG. Dus dat zijn we gaan proberen en we zijn niet meer gestopt”, vertelt Nico Borst nuchter. Samen met zijn gezin houdt hij ruim 250 geiten en 60 lammeren in het Noord-Hollandse Burgerbrug. In maart 2020 is Borst gestart met de Geit Fiber Omega VLOG. In anderhalve week steeg het vetgehalte van 3,96% naar 4,42%. Een extreme stijging die bleef doorzetten, want nog steeds laten zijn tankleveranties gehaltes zien variërend van 3,96% tot 4,68% vet. “Ton zei dat we ongeveer twee- tot drietiende stijging konden verwachten, dus deze enorme stijging hadden we niet verwacht”, vertelt Nico, die ondertussen ook de melkproductie weet te laten stijgen. “Zeker bij een goede melkprijs zie je het mes hierdoor echt aan twee kanten snijden”, ervaart Nico, die zijn melk levert aan Klaver Kaas. De productie ligt op dit moment op maar liefst 1.552 kg melk met 4,30% vet en 3,55% eiwit, wat resulteert in 122 kg vet en eiwit per geit per jaar. Goed voor een voersaldo (exclusief ruwvoer) van €832 per geit per jaar.

Nico & Wendy Borst
252 melkgeiten
60 lammeren
1.552 kg melk, 122 kg vet en eiwit per geit per jaar

Goede conditie

Nico voert zijn geiten grasbalen van de eerste en derde snee, samen met perspulp. Geit Fiber Omega VLOG krijgen de geiten onbeperkt via een voorraadbak aan het voerhek, dus de exacte grammen per geit zijn niet bekend. “We waren wel wat bang voor vervetting, maar in de praktijk zie je dat de melkgeiten in een goede conditie zijn”, vertelt Nico. “De Geit Fiber Omega VLOG heeft echt een flinke stijging gegeven, maar daar kun je natuurlijk niet alle stijging aan toeschrijven”, zegt Nico terecht. Tegelijk met het starten van de Omega kwamen de eerste lammeren van de Nubische bokken aan de melk. Daarnaast heeft Borst dit jaar een flinke voorraad vierkante balen kunnen kopen, waardoor de geiten al lange tijd hetzelfde stabiele grasrantsoen krijgen.

Melkcontrole en fokkerij

Recent heeft Nico de melkstal aangepast, met melkmeting op elke stand. “Nu vallen er toch wel dieren door de mand”, vertelt hij. “Sommige geiten met een flink uier geven maar mondjesmaat en anderen geven zomaar 4 liter.” Door steeds kleine groepen geiten te dekken met eenzelfde bok, krijgt hij zijn familielijnen steeds beter in beeld. Hierbij gaat Borst voor een robuustere geit en laat zijn lammeren daarom zeker een jaar oud zijn voor het aflammeren. In de toekomst wil Nico starten met melkcontrole, om ook de gehaltes per geit goed in beeld te krijgen. En dat past bij familie Borst. Zes jaar geleden waren ze nog ‘gewoon’ burger. Stap voor stap optimaliseren zij het geitenbedrijf, die ook plaats biedt aan zorgcliënten. Zo langzamerhand realiseren ze een productie waarmee ze bovenin de lijsten van de topmelkers komen te staan. Een mooie prestatie van gepassioneerde geitenhouders.

Agrifirm
Over Agrifirm
Agrifirm is dé totaalleverancier voor de geitenhouderij. Van biest, melkpoeders en mengvoeders, tot additieven. Uiteraard altijd voorzien van kennis en advies op maat.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief