Management

Ideeen voor duurzame geitenhouderij

Een duurzame geitenhouderij is mogelijk, maar daarvoor moet nog wel heel wat gebeuren. Er moeten stappen worden gezet op het gebied van volksgezondheid, milieu, maatschappelijke acceptatie, verwaarding van lammeren en economie. Dat komt naar voren uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research dat in januari van dit jaar is afgerond. Als vervolg hierop gaan de onderzoekers samen met geitenhouders en ketenpartijen aan de slag met het ontwerpen van duurzame toekomstbeelden en het uitstippelen van een route waarlangs deze toekomstbeelden kunnen worden verwezenlijkt.

Vijf knelpunten duurzame geitenhouderij

In 2011 heeft Wageningen UR Livestock Research op basis van literatuur, expertkennis en praktijkkennis de status quo van de Nederlandse geitenhouderij in kaart gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal knelpunten moet worden aangepakt om te komen tot een duurzame, toekomstbestendige geitensector: (1) volksgezondheid, (2) milieu, (3) maatschappelijke acceptatie, (4) verwaarding van overtollige lammeren en (5) economie. De genoemde knelpunten zijn met elkaar verweven en houden elkaar in stand. Voor een betere verwaarding van overtollige lammeren, minder risico’s voor de volksgezondheid en minder milieu-impact zijn bijvoorbeeld investeringen nodig. Het gehele scala aan knelpunten en hun samenhang zijn uitgebreid beschreven in het recent uitgebrachte rapport ‘Vooruit met de Geit: Systeemanalyse Geitenhouderij’. Het einddoel is echter niet om de problemen in kaart te brengen, maar om beweging te creëren zodat problemen worden aangepakt en een duurzamere toekomst in zicht komt.

Een interactieve aanpak voor een duurzame geitenhouderij

Een vervolgtraject dat in 2012 wordt uitgevoerd moet een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame toekomst voor de geitenhouderij. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een interactieve aanpak. Geitenhouders en marktpartijen werken gezamenlijk aan nieuwe ontwerpen voor hun bedrijven en de keten. De resultaten worden getoetst met consumentenpanels. Hierdoor wordt praktisch invulling gegeven aan het begrip duurzaamheid en ontstaan innovatieve ideeën die ook daadwerkelijk wenselijk en haalbaar zijn. Door de nauwe betrokkenheid van de ondernemers en hun invloed op het gehele proces voelen zij zich ook sneller geroepen om met de nieuwe ideeën aan de slag te gaan. Daarmee zetten zij belangrijke stappen op weg naar een integraal duurzame geitenhouderij.
Het project wordt uitgevoerd door de onderzoeksinstituten Livestock Research en LEI, beide onderdeel van Wageningen UR. Opdrachtgevers van het project zijn het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), LTO vakgroep geitenhouderij, SRE Milieudienst en provincie Noord-Brabant.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief