Gezondheid

"Geitenhouders traag met vaccineren tegen Q-koorts"

Professionele houders van melkgeiten en melkschapen moet hun dieren uiterlijk 1 augustus tegen Q-koorts gevaccineerd hebben. Op 1 juli had slechts 24 procent van de geitenhouders dat gedaan.
Net als vorig jaar zijn de houders aan de late kant met vaccineren, want toen had op 1 juli 20 procent de Q-koorts vaccinatie geregistreerd. Dat laat staatssecretaris Dijksma van Economische zaken weten in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.
Mogelijk is een deel van de achterstand te verklaren door het feit dat houders nog geen vaccinatiemelding in I&R hebben gedaan. Daarnaast houden veel houders vast aan een vaccinatie-interval van 12 maanden.
Op 1 juli heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) aan de professionele houders van melkschapen en -geiten die op de verzenddatum nog geen vaccinatiemelding hadden gedaan een herinneringsbrief vaccinatieplicht Q-koorts verstuurd. De Nederlandse GeitenZuivel Organisatie en LTO hebben deze houders per brief ook opgeroepen op tijd aan de vaccinatieplicht Q-koorts te voldoen. Dijksma vindt het vanuit het oogpunt van volksgezondheid van het grootste belang dat veehouders tijdig en correct voldoen aan de vaccinatieplicht, en verwacht van hen dat zij op dit punt hun verantwoordelijkheid zullen nemen.
Vanaf 1 augustus wordt door de NVWA strenger opgetreden bij overtredingen van de verplichte Q-koorts maatregelen. Vanaf die datum zal de NVWA de houder een last onder bestuursdwang opleggen die is gericht op het alsnog vaccineren van de dieren. De houder zal eerst nog in de gelegenheid worden gesteld om alsnog aan zijn verplichting te voldoen. Hiervoor zal een termijn van 1 week worden aangehouden. Indien na deze periode de overtreding niet is hersteld, zal de NVWA de vaccinatie uitvoeren. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor rekening van de houder van de dieren. Daarnaast zal tegen die houders die hun dieren niet vóór 1 augustus hebben gevaccineerd door de NVWA proces verbaal worden opgemaakt.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief