Algemeen

Q-koortsgedupeerden dagen overheid voor de rechter

De gedupeerden door Q-koorts die zich hebben georganiseerd binnen de Stichting Q-uestion dagen de overheid voor de rechter. De Nijmeegse advocaten Ivo Sindram en Luc Rohof hebben op 2 november de dagvaarding aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgereikt. Daarmee starten zij namens bijna 300 Q-koortsslachtoffers een procedure tegen de Staat, om vastgesteld te krijgen dat de Staat aansprakelijk is voor hun schade. Dat meldt Stichting Q-uestion.
Ondanks onderzoeken van de Commissie van Dijk en de Ombudsman, tv-reportages en de informatie die daarna nog boven tafel is gekomen, heeft de minister geen aanleiding gezien om de Q-koortsgedupeerden schadeloos te stellen. Nu de minister op 15 oktober heeft laten weten dat zij het laatste bemiddelingsvoorstel van de voorzitter van de stichting Q-uestion afwijst, hebben de Q-koortsgedupeerden geen andere keuze dan de rechter om een oordeel te vragen.

Aansprakelijk

De Q-koortsslachtoffers stellen de Staat aansprakelijk voor hun schade. Zij verwijten de Staat dat hij tijdens de Q-koortsepidemie ernstig tekort is geschoten in zijn plicht de burgers te informeren en maatregelen te treffen om hen te beschermen tegen het dreigende en ernstige gevaar van Q-koorts. Door het geheim houden van de infectiebronnen en door het jarenlang uitblijven van maatregelen kon de Q-koorts uitbraak uitgroeien tot een epidemie van ongekende omvang, met alle gevolgen van dien. Eisers stellen dat de Staat jegens hen onrechtmatig heeft gehandeld en daarom aansprakelijk is voor hun schade.

Maatregelen

Bij de onderbouwing van hun stellingen maken de eisers gebruik van de rapporten van de Commissie Van Dijk en van de Nationale ombudsman en van diverse bronnen uit de media en de wetenschap. De dagvaarding gaat uitvoerig in op de verschillende maatregelen die de Staat al in veel vroeger stadium had moeten treffen om de ziekte een halt toe te roepen. Het verweer van de Staat dat het gevaar van Q-koorts niet bekend zou zijn en dat de Staat voldoende maatregelen zou hebben getroffen, wordt gemotiveerd weerlegd. (Stichting Q-uestion / AgriHolland)

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief