Gezondheid | Lammeren

‘Welzijn geitenbokjes’ op schema

De uitvoering van het Plan van aanpak Welzijn geitenbokjes ligt op schema met het stappenplan en de tijdsplanning. Dat meldt het Platform Melkgeitenhouderij.

Het platform ziet mogelijkheden om het welzijn van de bokjes verder te verbeteren door het verruimen van de mogelijkheden om bokjes op het bedrijf van geboorte groot te brengen, onder andere door versoepeling van de provinciale bouwstops op dit punt. Verder kan het inzicht in de werkelijke lammersterfte verbeterd worden, door de I&R-regelgeving voor geiten aan te scherpen. Met name het eerder moeten doen van geboortemeldingen (binnen 7 dagen in plaats van binnen 6 maanden indien ze op dezelfde locatie blijven) draagt daaraan bij. De lammersterfte is in 2018 ongeveer de helft lager dan in 2016, vertelt dit bericht.

Breed draagvlak

Binnen het initiatief Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK) is binnen het thema Diergezondheid en dierenwelzijn ook een onderdeel opgenomen ter stimulering van het afmesten van boklammeren op het eigen bedrijf. In het eerste jaar (2018) heeft 65% van de melkgeitenhouders deelgenomen aan DGZK. 33 procent van deze bedrijven heeft meer dan 10 procent van de bokjes op het eigen bedrijf grootgebracht.

Binnen de sector is er breed draagvlak om invulling te geven aan het plan van aanpak, zo zegt het platform. Tijdens de drie regiobijeenkomsten in november/december 2018 is dit anoniem gepeild met een digitale stemming. Hierbij heeft 100% van de stemmers aangegeven dat de sector ook in de toekomst zelf de regie moet pakken op het thema sterfte bij geitenlammeren.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief