Algemeen

Geitenhouderij ondervindt weinig last van Corona

Hoewel de economie het zwaar te verduren heeft door de Coronacrisis. hebben de gezamenlijke melkverwerkers in de geitenhouderij de vraaguitval op bepaalde afzetmarkten het goed kunnen opvangen. Dat meldt accountantsbureau ABAB.

De prijs ligt in het eerste halfjaar van 2020 ongeveer op 6 cent per kilogram melk hoger dan het eerste halfjaar van 2019 en nadert de grens van 70 cent. Mede door de zachte winter en het goede voorjaar is de melkproductie per geit toegenomen. De hittegolf van augustus heeft weliswaar tot een terugslag geleid, maar op jaarbasis is de verwachting dat de melkproductie per geit ongeveer 25 kilogram stijgt.

Kosten

De mengvoerprijzen wijken niet veel af van vorig jaar, al liggen de prijzen sinds het tweede kwartaal wel op een hoger niveau. De veekosten zijn met bijna 1 cent per kilogram melk gedaald, hoofdzakelijk door lagere prijzen voor strooisel. De indirecte kosten zijn per kilogram melk vrijwel ongewijzigd gebleven.

Per saldo is de marge in het eerste halfjaar 2020 met ruim 7 cent per kilogram melk gestegen. De positieve resultaatontwikkeling heeft ook fiscale gevolgen. Dit kan volgens ABAB bijvoorbeeld aanleiding zijn om de ondernemingsstructuur opnieuw tegen het licht te houden.

Toekomstige ontwikkelingen

De melkprijs blijft naar verwachting de komende jaren goed. De productietoename wordt beperkt door de bouwstop die in veel provincies van toepassing is. De vraag naar geitenzuivel stijgt nog steeds. De provinciale maatregelen in Noord-Brabant zijn uitgesteld, maar niet van de baan. Wel geeft dit de sector meer tijd om na te gaan welke technische oplossingen voor ammoniakreductie in de praktijk beter toepasbaar zijn en ook daadwerkelijk werken.

 

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief