Management

Maatlaat Duurzame Veehouderij ongewijzigd in 2023

De Maatlaat Duurzame Veehouderij is met een jaar ongewijzigd verlengd. Dat heeft het College van Deskundigen Dierlijk besloten. De maatlaat is een certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen.

Stichting Milieukeur heeft versie drie van Maatlaat Duurzame Veehouderij gepubliceerd. De aanvullende besluiten van het College van Deskundigen in de afgelopen twee jaar zijn in het certificatieschema verwerkt.

SMK bereidt de komende tijd een herziening van het certificatieschema voor, die waarschijnlijk in 2023 gaat plaatsvinden. Daarbij zullen de ontwikkelingen vanuit beleid, onderzoek en sectoren meegenomen worden in aanpassingen van de eisen. Naar verwachting wordt in het voorjaar een oproep gedaan voor inbreng. Het College van Deskundigen Dierlijk zal vervolgens op basis van beleidsontwikkelingen en inbreng besluiten hoe de herziening verder verloopt.

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheideisen op de thema’s ammoniakemissie, bedrijf en omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, fijnstof en klimaat.

 

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief