Management | Wetgeving en regels

Geitenstromest telt minder zwaar mee voor gebruiksnorm

Meststoffen met veel organische stof, waaronder strorijke vaste geitenmest, tellen vanaf dit jaar minder zwaar mee voor de fosfaatgebruiksnorm. Dit betekent dat er binnen de gebruiksnorm meer kilogrammen mest gebruikt mag worden.

 

Bij het gebruik van vaste strorijke mest of champost mag vanaf nu 75 procent van de hoeveelheid fosfaat in kilogrammen meegenomen worden in het berekenen van de fosfaatgebruiksnorm. Er gelden twee voorwaarden voor deze regeling. Ten eerste dient op een perceel per hectare ten minste 20 kilogram fosfaat van de organische stofrijke meststof gebruikt te worden. Ten tweede mag er per hectare niet meer fosfaat van de organische stofrijke meststof gebruikt worden dan de maximale fosfaatgebruiksnorm. De fosfaatvrijevoet is komen te vervallen.

Goed voor bodem

Deze maatregel komt uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Hiermee wil de het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit landbouwers aanmoedigen meststoffen te gebruiken die veel organische stof bevatten, omdat dat goed is voor het bodemleven en de groei van gewassen. Daarnaast stelt de overheid dat organische stofrijke meststoffen helpen bij het opslaan van CO2 in de bodem, en dat ze goed zijn voor de biodiversiteit.

Het gebruik van organische stofrijke meststoffen is niet verplicht.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief