Kennispartnerbericht van Hipra

Minder blauwuier, een betere start voor uw geiten

Het is geitenhouders een doorn in het oog; blauwuiers. Door het acute en heftige verloop betekent een blauwuier vaak dat de geit verloren is, hetgeen naast ergernis ook een flinke kostenpost kan zijn. Gelukkig zijn er maatregelen die u kunt nemen om het risico op blauwuiers te verminderen.

Blauwuiers bij uw jaarlingen of geiten, een kostbaar probleem.

Wanneer we kijken naar de kosten van blauwuier bij een jaarling kunnen we deze eigenlijk gelijk stellen aan de opfokkosten van een geitenlam. In deze tijd wordt hier op de meeste bedrijven al snel meer dan 300 euro voor gerekend. Ook bij een verse geit liggen de kosten voor een blauwuier al snel op 225 euro per geval. Omdat het optreden van blauwuier zo acuut is en de ernst vaak snel toeneemt is het effect van behandeling veelal teleurstellend. Om de schade van blauwuiers op een bedrijf te beperken is het dus zaak om het aantal te laten afnemen. Veruit de meeste gevallen van blauwuiers worden veroorzaakt door de Staphylococcus aureus bacterie. Dit is een bacterie die op de normale huidflora bij geiten en mensen aanwezig is en zeer besmettelijk is. Daarnaast kan deze in grote hoeveelheden in het uier zitten en dus via de melk worden uitgescheiden. De overdracht van de ene naar de andere geit gebeurt dan ook voornamelijk tijdens het melken, zowel via de handen van de melkers, als het melkstel en via de melk zelf.

Hoe geef ik mijn jaarlingen een goede start op het gebied van uiergezondheid?

Omdat veel blauwuiers optreden vlak na aflammeren is het ten eerste van belang te zorgen voor een goede start van uw jaarlingen na het aflammeren. Stress en veranderingen in en rondom het dier, kunnen er voor zorgen dat de afweer na het aflammeren tijdelijk onder druk staat. Een klinische uierontsteking, zoals blauwuier, kan dan gemakkelijk de kop opsteken. Bij kalveren weten we dat het uierweefsel zelf al in de eerste maanden na geboorte ontwikkeld wordt. Het opfokken van een gezonde geit begint dan ook al direct na de geboorte. Het voorkomen van diarree en luchtwegproblemen in de opfokperiode zijn van belang voor een goede start begin lactatie. In het laatste deel van de dracht moet er aandacht zijn voor een passende mineralen voorziening. Ook de eiwit en energie gehaltes moeten kloppen; voldoende voor een goede conditie van de geit en lammeren maar niet zoveel dat er bijvoorbeeld meer zucht ontstaat.

Omdat de overdracht van de Staphylococcus aureus bacterie voornamelijk tijdens het melken optreedt is het van groot belang dat de melkmachine goed functioneert. Wanneer er op uw bedrijf veel blauwuier optreedt is het verstandig om eens kritisch naar uw melkmachine te kijken. Vergeet niet dat één melkstel per dag meerdere geiten melkt, waarbij er elke keer weer een risico is op overdracht van bacteriën. Vervang tepelvoeringen tijdig en laat, bij twijfels over het functioneren van de melkmachine, eens een natte melkmeting uitvoeren. Het sprayen of dippen van de spenen na het melken, zorgen voor een betere speen hygiëne en doodt bacteriën op de huid en in het eerste deel van het slotgat af. Ook het schoonhouden van de potstal draagt bij aan minder nieuwe infecties in het uier. Het apart, en dus als eerste, melken van de jaarlingen voorkomt dat bacteriën die bij uw oude geiten in hogere mate voorkomen, worden over gedragen op de jonge geiten. Melk daarom de gezonde (jonge) geiten als eerste en de oudere geiten of geiten met een hoger celgetal of onkante (asymmetrische) uiers als laatste. Daarnaast kunt u de afweer van de geiten verbeteren door een optimale voeding en het zo veel mogelijk voorkomen van veranderingen en stress bij de geiten.

Bent u ook benieuwd hoe u op andere manieren de afweer van de geiten tegen staphylokokken kunt verbeteren? Neem dan contact op met uw dierenarts en vraag hem/haar hiernaar!

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een veterinair pharmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor Animal Health. Het familiebedrijf HIPRA is opgericht in 1954 een heeft het hoofdkantoor in Amer (ten Noorden van Barcelona) in Spanje.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief