Kennispartnerbericht van Hipra

Onderzoeken bij Nederlandse melkgeiten met een geïnactiveerd vaccin

Specifiek gericht tegen de biofilmvormende Staphylococcus spp., een teaser!

Mastitis bij kleine herkauwers heeft steeds meer aandacht gekregen in de wetenschappelijke literatuur. Afgelopen jaren heeft HIPRA veel geïnvesteerd in onderzoeken naar de rol van een geïnactiveerd vaccin dat zich specifiek richt tegen stafylokokken en de verbetering van de uiergezondheid.

Er zijn reeds veel wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat vaccineren beschermt tegen de meest voorkomende ziekteverwekkers die mastitis veroorzaken: Staphylococcus aureus en (SAU) coagulase-negatieve stafylokokken (CNS). Maar werkt het vaccin ook in de typische Nederlandse omstandigheden, bij de hoogproductieve Saanengeit? Op dit moment worden enkele studies afgerond betreffende de inzet van een vaccin op Nederlandse melkgeitenbedrijven. Over één studie vertellen we u nu alvast iets meer!

Een stafylokokken infectie is de meest voorkomende oorzaak van mastitis en subklinische mastitis bij melkgeiten. Om de melkkwaliteit te garanderen en te verbeteren maar ook om mastitis te voorkomen, is een mastitiscontroleprogramma van groot nut! In dit programma zijn de succesfactoren benoemd voor goede uiergezondheid. Dit zijn een excellente melktechniek, een goed afgestelde melkmachine, afvoer van langdurig besmette dieren, een schone, droge omgeving, een goed stalklimaat en vaccinatie met een vaccin dat zich richt op de belangrijkste veroorzaker van klinische en subklinische mastitis, namelijk Staphylococcus spp.

Vaccinatie met een geïnactiveerd vaccin dat zich specifiek richt tegen de biofilmvormende Staphylococcus spp. heeft in eerdere studies aantoonbaar geleid tot een daling van het aantal geiten met een klinische en subklinische mastitis en minder geiten met een blauwuier, een lagere uitscheiding van Stafylokokken, lager celgetal en minder antibioticabehandelingen bij gevaccineerde dieren.

In 2023 zullen enkele onderzoeken worden gepresenteerd die door wetenschappers van de Universiteit Utrecht in samenwerking met HIPRA zijn uitgevoerd. Het eerste onderzoek is in het voorjaar van 2022 uitgevoerd en zal tijdens het International Sheep Veterinary Congres in Sevilla worden gepresenteerd, met als titel: “Randomized controlled trial: Impact of an inactivated vaccine against biofilm-forming Staphylococcus spp. on udder health parameters in young dairy goats”. Auteurs zijn Yvette De Geus, Roos Blok, Gerrit Koop en Jessica Hartjes.

Afb. Een Saanengeit met een onkant uier (Bron: Y. de Geus, UU).

Om het vaccin te testen op een groot, professioneel geleid Nederlands melkgeitenbedrijf, is in het voorjaar van 2022 een proef uitgevoerd op het bedrijf van Frank Brinkhaus, De Römer in Heijthuijzen. Een groep van 349 hoogdrachtige jaarlinggeiten is willekeurig verdeeld in twee groepen, een controlegroep (C) en een vaccinatiegroep (V). Alle jonge geiten in de vaccinatiegroep werden met een interval van 3 weken voor het aflammeren tweemaal gevaccineerd met het geïnactiveerd vaccin, dat specifiek gericht is tegen de biofilmvormende Staphylococcus spp. Het merendeel van de geiten lammerden af in februari 2022. Enkele weken na aflammeren werden alle jaarling geiten samengevoegd in de pot met 1600 niet gevaccineerde, volwassen geiten. Op enkele vaste momenten werd beoordeeld of de dieren mastitis hadden (door voorstralen) en werd gekeken naar de symmetrie van de uierhelften. Subklinische stafylokokken mastitis kan namelijk ook leiden tot onkante uiers. Gedurende de eerste 4 maanden werd melkproductie, celgetal, uiersymmetrie, aantal uierontstekingen en aantal dode dieren door blauwuiers gescoord. Komend voorjaar hopen wij de resultaten van deze proef te kunnen presenteren aan de Nederlandse geitenhouders en de dierenartsen actief in de geitenhouderij! Wij houden u op de hoogte!

Wilt u meer informatie over uiergezondheid op uw bedrijf neem gerust contact op met één van onze dierenartsen: Jessica Hartjes, 06-3800 8533 (Nederland), Niels Groot Nibbelink (Zuid Nederland) 06-8100 2036, Ruth Meenks (Noord Nederland) 06-1370 2817, Sabine Hoogeveen (West Nederland) 06-8279 0165 of Anne-Lynn Geertshuis (Oost Nederland) 06-2046 9304.

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een veterinair pharmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor Animal Health. Het familiebedrijf HIPRA is opgericht in 1954 een heeft het hoofdkantoor in Amer (ten Noorden van Barcelona) in Spanje.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief