Kennispartnerbericht van Agrifirm

Voorkom hittestress bij geiten

Het warme weer in het voorjaar en de zomer van 2024 is weer op komst. Dit zorgt vaak voor hittestress bij geiten. Hittestress ontstaat namelijk al vanaf 23 graden. Het is daarom van groot belang hier op tijd op te anticiperen. Maar hoe doe je dat? We geven je een aantal tips

1. Optimaliseer je voermanagement

Om hittestress zoveel mogelijk te beperken kun je allereerst maatregelen nemen op het gebied van voermanagement. Ons advies is om gedurende warme periodes je geiten twee keer per dag te voeren. De eerste keer ’s ochtends, wanneer het nog koel is en de tweede keer aan het eind van de middag of begin van de avond, wanneer de warmtepiek van die dag is geweest. Zo blijft voer fris, smakelijk en broeivrij op de momenten dat de geiten het meeste gaan eten. Lukt het niet om het voer voldoende broeivrij te houden? Pas een broeiremmer toe! TMR Cool in vloeibare vorm en DairyFit broeiremmer in poedervorm zijn hier geschikte producten voor.

2. Hou de voeropname op niveau

Hittestress bij geiten zorgt ook voor een verminderde voeropname. Om de voeropname zo goed mogelijk op niveau te houden, kan het zijn dat er wat meer restvoer geaccepteerd moet worden. De pens en pensflora hebben ook last van de hitte en deze kunnen dan extra ondersteund worden om pensverzuring te voorkomen.  Agrifirm heeft een speciale lijn buffers om de geiten in een hitte periode extra te ondersteunen. Waar natriumbicarbonaat een korte werking heeft, zorgen de buffers er juist voor dat deze lang werkzaam blijven in de pens. Daar heeft de geit echt profijt van. Daarnaast biedt een hittemix voor de geiten. Die ondersteunt niet alleen de pens met de bufferende producten, maar biedt ook extra toegevoegde minderalen en energie, om de gezondheid, gehaltes en melkgift op peil te houden. Het is naast he voeren van een hittemix of buffer ook belangrijk om in een hitteperiode voldoende structuur aan te bieden naast het ruwvoermengsel. Denk hierbij aan koolzaadstro, luzerne, stro of hooi.

3. Zorg voor een goede drinkwatervoorziening

Het is belangrijk om je stal op orde te hebben. Te beginnen bij de watervoorziening. Tijdens warme periodes kan de wateropname per dier wel met 40% stijgen. Zorg daarom voor een goede watervoorziening met voldoende drinkpunten zodat ook de rang lagere dieren kunnen drinken.

4. Vermijd stress in de stal

Zorg ervoor dat er zo min mogelijk stressfactoren in de stal zijn, om de geiten in een zo gezond mogelijke conditie te houden. Plan bijzonderheden als bekappen, uitmesten of bezoeken van de dierenarts bij voorkeur op een minder warme dag.

5. Zorg voor een goed stalklimaat

Een goed stalklimaat kan hittestress eveneens beperken. Ventilatoren in de stal zorgen voor voldoende luchtsnelheid (120-180meter per minuut). De ventilatie kan stapsgewijs gereguleerd worden, afhankelijk van de temperatuurstijging of -daling. Ook ventilatoren met vernevelaars dragen bij aan een zo goed mogelijk stalklimaat. Tot slot kan het besproeien van het dak zorgen voor een beperking van de temperatuur in de stal. Verstandig is hiervoor leidingwater te gebruiken, omdat bronwater vaak veel ijzer bevat waardoor het dak van de stal kan verkleuren.

Het is belangrijk om deze maatregelen gedurende de gehele warmteperiode aan te houden. Dit beperkt de kans op pensverzuring met alle gevolgen van dien. Wil je meer weten over wat jij kunt doen op je bedrijf. Of wil je informatie over welke buffer in jouw rantsoen past? Neem dan contact op met jouw Agrifirm adviseur of bel met onze klantenservice op telefoonnummer 088 488 29 72 of mail naar rundveezuid@agrifirm.com

Agrifirm
Over Agrifirm
Agrifirm is dé totaalleverancier voor de geitenhouderij. Van biest, melkpoeders en mengvoeders, tot additieven. Uiteraard altijd voorzien van kennis en advies op maat.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief