Melken

Onderzoek: Microbiële diversiteit in geitenmelk

De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research heeft op initiatief van Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Doetie’s Geiten onderzoek gedaan naar de variatie in soorten bacteriën in verse rauwe geitenmelk.

In het onderzoek is specifiek gekeken naar de aanwezigheid van melkzuur producerende bacteriën in de rauwe melk. Een hypothese was dat deze voor de kaasbereiding gewenste bacteriën bij kleinschalige bedrijven door de bedrijfsvoering meer aanwezig zouden zijn. Dit is niet bevestigd in dit onderzoek.

Een van de onderzoeksvragen spitste zich toe op de microbiologische samenstelling van niet-gangbare geitenmelk. Hoeveel en welke soort bacteriën zijn aanwezig in rauwe melk monsters van niet-gangbare geitenbedrijven, en is er iets te zeggen over de invloed van het bedrijfssysteem op het melkmicrobioom?

In het verkennende onderzoek is gekeken naar de diversiteit aan bacteriën in de rauwe melk per bedrijf en hoe groot deze variatie is tussen bedrijven. Specifiek is ook gekeken naar de aanwezigheid van melkzuur producerende bacteriën in de rauwe melk. Snelle groei van gewenste melkzuur producerende bacteriën onderdrukt de groei van ongewenste bederf- en ziekteverwekkende bacteriën. Voor dit onderzoek zijn op tien bedrijven ochtendmelkmonsters uit melkleiding of melkglas genomen voor kiemgetalbepaling en microbioom-analyse. Bij de bedrijven waar dat mogelijk was, is ook een tankmelkmonster van eerdere melkbeurten genomen.

De resultaten van de melkmicrobioom-monsters laten duidelijk zien dat monsters van hetzelfde moment op hetzelfde bedrijf goed op elkaar lijken.. Uit de herhaalde monsters blijkt echter dat de samenstelling van het melkmicrobioom heel snel kan wijzigen; het microbioom is dus echt een momentopname. De dominant aanwezige microbiële bacteriegroepen in de geitenmelk zijn Firmicutes, Actinobacteriën en Proteobacteriën. Zij vertegenwoordigen 95 procent van het melkmicrobioom. Deze vind je overal in darm en bodem.

Voor een vervolganalyse zijn de bedrijven op bedrijfssysteem geclusterd in gangbare en niet-gangbare bedrijven. De niet-gangbare bedrijven verwerken de melk zelf, hebben een andere bedrijfsvoering (op de meeste bedrijven uit deze groep gaan de dieren naar buiten) en hebben een kleiner aantal dieren (minder dan 200) op hun bedrijf. Er is geen verschil in variatie in samenstelling van het microbioom tussen de clusters bedrijfssystemen gevonden, ook niet voor de groepen melkzuur producerende bacteriën. Wel is er een grote variatie te zien binnen een cluster, met name binnen de niet-gangbare bedrijvengroep. Er zijn monsters van niet-gangbare bedrijven met veel (tot boven 6%) melkzuur producerende bacteriën in de melk, maar er zijn er ook met een heel laag percentage melkzuur producerende bacteriën. (Bron: WUR)

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melken
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief