Gezondheid

Convenant dierwaardige veehouderij

In het Convenant dierwaardige veehouderij praten verschillende partijen mee over de invulling van wetgeving. Dit naar aanleiding van een aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren omtrent dierenwelzijn. De partijen die hierbij aansluiten zijn LTO, maar ook het Platform Melkgeitenhouderij en de NGZO.

Daarnaast zitten het ministerie van LNV, de Dierenbescherming en Caring Farmers aan tafel bij de geitenhouderij. De geitensector zit samen met de schapenhouderij, vleesveehouderij en konijnenhouderij aan een deeltafel. Grote sectoren hebben hun eigen deeltafel en dan is er nog de overkoepelende hoofdtafel waar LTO ook aan zit.

Naast de genoemde potentiële convenantpartijen wordt ook inbreng gevraagd van experts. Experts die de verschillende partijen gedeeltelijk zelf aangedragen hebben. Het zijn mensen die de sector kennen en veelal ook betrokken zijn bij de initiatieven die nu al lopen in de sector. Experts zijn vaak verbonden aan organisaties als GD, WUR of Universiteit Utrecht. Daarnaast is er op initiatief van LTO ook een expert met veel ervaring in de praktijk.

Inzet LTO vakgroep Geitenhouderij

Het traject bestaat uit twee delen, waarbij het eerste deel gaat over dierwaardige huisvesting en het tweede deel over het terugdringen van veel voorkomende ziektes en ingrepen. LTO vindt dat dierenwelzijn in de geitenhouderij al op een hoog niveau ligt en dat de sector daar nodig zelf al de verantwoordelijkheid neemt en heeft genomen. Daarbij lopen er in de verduurzamingsagenda van Platform Melkgeitenhouderij diverse projecten die juist meebewegen richting een meer diergerichte veehouderij. Meer regels gaat de geitensector niet helpen, we zoeken juist een faciliterende overheid die belemmeringen in de huidige situatie wegneemt.

Op het moment van schrijven is er pas één bijeenkomst geweest en er zullen er nog meerdere volgen. Welke kant het precies op gaat is nog onzeker. Onzeker blijft ook of LTO uiteindelijk een handtekening onder het convenant kan zetten.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief