Kennispartnerbericht van GKN

Drachtresultaten en Hittestress

Inmiddels is het inseminatie seizoen weer begonnen. Vooralsnog hebben we in 2021 nog weinig last gehad van extreme hitte en de daarmee gepaarde hittestress. De laatste jaren hebben we echter steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Dit heeft ook invloed op de drachtresultaten van KI. Periodes met een langere tijd temperaturen van boven de 25 graden komen steeds vaker voor. Ook in de zomer van 2020 hebben we te maken gehad met een lange hittegolf. Onderstaande grafiek laat de gemiddelde drachtresultaten zien over verschillende periodes per jaar bij insemineren van melkgeiten met vers sperma.

Duidelijk is te zien dat in de maanden juli/augustus van 2018 en 2020 de dracht lager was dan gemiddeld terwijl in 2019 het percentage nagenoeg hetzelfde was dan in andere periodes. Als we kijken naar het temperatuur verloop van de laatste 3 jaar dan kunnen we dat verschil redelijk verklaren.

Maximale dag temperatuur weerstation Eindhoven.

In 2019 zijn een aantal korte pieken van 3 dagen met hoge temperaturen gemeten. In 2018 en 2020 blijft de temperatuur langere tijd boven de 30 graden. Daarnaast viel de hittegolf in 2020 tegelijkertijd met het begin van de periode dat de eerste bedrijven beginnen te insemineren/dekken (2e week van augustus). Ook in september van 2020 is de dracht met KI over het algemeen lager en zien we nog ‘naweeën’ van de hittegolf in augustus.

In de melkgeitenhouderij is relatief weinig bekend over de gevolgen van hittestress op de vruchtbaarheid, maar in andere sectoren zoals de melkveehouderij is hier meer onderzoek naar gedaan. Bij melkvee is waargenomen dat een stijging van de lichaamstemperatuur de voortplantingscyclus ontregeld. Daarnaast is te zien dat door de verminderde voeropname, als gevolg is van hittestress, de dieren in een negatieve energiebalans komen. Dit veroorzaakt een verminderde productie van eicellen én de kwaliteit van de eicellen is minder. Verder wordt de hormoonproductie verlaagd door het energietekort.

Deze effecten van hittestress bij melkkoeien hebben we afgelopen jaar dus ook sterk teruggezien bij melkgeiten. Ondanks dat de meeste bedrijven die in juli/augustus 2020 geïnsemineerd hebben, last hebben gehad van hittestress, zijn er toch veel verschillen tussen de bedrijven in de mate waarin (10% tot wel 40% drachtverschil ten opzichte van 2019). Een verklaring hiervoor kan zijn dat getoonde temperaturen in de grafiek de buitentemperaturen zijn en niet de temperaturen in de stal. Deze kunnen enorm variëren tussen een goed of slecht geïsoleerde/ventileerde stal.

Om er zeker van te zijn dat het weer geen invloed heeft op de drachtresultaten kan er het best in het best in de maanden oktober, november en december worden geïnsemineerd. Ook het voorjaar is hiervoor geschikt en dat zie je dan ook terug in de bewezen drachtresultaten.

Natuurlijk zijn er veel meer aspecten die meespelen met het toepassen van KI. Bent u benieuwd hoe en wanneer u het beste KI kan toepassen op uw bedrijf? Wij maken graag een afspraak om samen met u te sparren over de mogelijkheden!

Kijk voor meer informatie op www.geitenki.nl

GKN
Over GKN
Geiten KI Nederland is de meest gespecialiseerde fokkerijorganisatie op het gebied van fokkerij en kunstmatige inseminatie bij melkgeiten in Nederland.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief