Kennispartnerbericht van Hipra

Maak van uw lammeren gezonde, lang levende melkgeiten!

Gezonde lammeren worden hoog productieve en duurzame melkgeiten!

De aflammerperiode staat weer bijna voor de deur dus is het nu de ideale tijd om een plan te maken om deze periode voor uw lammeren zo goed mogelijk te laten verlopen. De twee ziektes die bij de jonge lammeren de meeste schade geven zijn op de meeste bedrijven diarree en luchtwegklachten. De schade door deze twee aandoeningen is groot. Van kalveren weten we bijvoorbeeld dat ziekte in de eerste levensperiode, ervoor zorgt dat er minder melkproductie is later in het leven. Het uierweefsel wordt namelijk in de eerste levensmaanden van een kalf al ontwikkeld. Wanneer een kalf tijdens deze periode echter ziek wordt, bijvoorbeeld door kalverdiarree of een longontsteking, heeft dit een negatieve invloed op de ontwikkeling van het uierweefsel. De achterstand wordt niet meer ingehaald en heeft zodoende een negatieve invloed op de levensproductie. Voor lammeren is het heel waarschijnlijk dat ook de opfok van groot belang is voor een mooie en correcte uierontwikkeling.

Zoals voor alle infectieziekten, geldt ook bij luchtweginfecties dat problemen ontstaan als de infectiedruk te hoog is en de weerstand van het lam te laag. Als veehouder heeft u op het verlagen van de infectiedruk en het verhogen van de weerstand van uw lammeren gelukkig een grote invloed!

Waar moet ik op letten om de infectiedruk te verlagen?

Voor de bacteriën en virussen die luchtwegproblemen veroorzaken geldt dat deze zich prettig voelen in een vochtig klimaat. Dit is dan ook de grootste reden dat we meer luchtwegklachten zien tijdens de vochtige wintermaanden. Om het aantal ziektekiemen in de lucht van uw lammerstal te verlagen, is het van belang om te zorgen voor voldoende verse lucht. Het klimaat moet prettig fris zijn en het mag nergens in de stal ruiken naar ammoniak. Een te hoge concentratie ammoniak bijvoorbeeld, is irriterend voor de luchtwegen en kan de weg voor ziektekiemen vrij maken. Om te zien of er voldoende lucht wordt ververst kunt u een rookproef laten doen. Hierbij wordt gekeken naar de tijd waarin de rook weer verdwijnt en de luchtsnelheid. Een te hoge luchtsnelheid (meer dan 0,2 meter per seconde) betekent dat er sprake is van tocht, iets wat nooit gewenst is.

De infectiedruk op een bedrijf wordt ook bepaald door de al aanwezige ziektekiemen. Voor een pasgeboren lam begint het risico op infectie direct na de geboorte. Lammeren dienen, ook vanwege luchtwegpathogenen, direct na geboorte te worden weg gehaald uit de stal en te worden opgevangen in schone, droge, warme boxen. De infectiedruk op bedrijfsniveau verlagen is erg belangrijk bij infectieziekten en dit kan onder andere goed met behulp van vaccinatie van de lammeren. Wanneer geitenbiest wordt verstrekt kunnen ook de drachtige geiten worden gevaccineerd zodat deze een hoger gehalte specifieke afweerstoffen in de biest krijgen.

Door vaccineren een betere weerstand!

Het verhogen van de weerstand begint bij een juiste biestverstrekking, melkperiode en ruwvoeropname. Door te vaccineren zorgt u er tevens voor dat uw lammeren extra afweerstoffen krijgen tegen luchtwegkiemen. Met uw dierenarts kunt u overleggen over welke vaccins op uw bedrijf het meest geschikt zijn. Het inzetten van de juiste diagnostiek is hierbij erg zinvol. Wilt u meer weten over wat u op uw bedrijf kunt doen om uw lammeren beter beschermd te hebben? Neem dan contact op met 1 van de dierenartsen van HIPRA, zie voor contactgegevens de pagina “meer over HIPRA” hieronder:

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een veterinair pharmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor Animal Health. Het familiebedrijf HIPRA is opgericht in 1954 een heeft het hoofdkantoor in Amer (ten Noorden van Barcelona) in Spanje.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief