Kennispartnerbericht van Hipra

Pasteurellose bij lammeren

Luchtwegproblemen zijn een grote schadepost op schapen- en geitenbedrijven. Als er antibiotica wordt ingezet op melkleverende bedrijven met geiten of schapen, dan is dat met name vanwege problemen met de lammerengezondheid. Met name longaandoeningen in de opfokperiode is een belangrijke indicatie om antibiotica in te zetten.

Uit de GD jaarrapportage 2022 blijkt opnieuw dat Pasteurellose een belangrijke doodsoorzaak is van lammeren. Met name de bacterie Mannheimia haemolytica wordt in het merendeel van de gevallen als veroorzaker van longontsteking vastgesteld. Exacte cijfers van het antibioticagebruik zijn er nog niet maar een rondgang langs de dierenartsenpraktijken leert dat de meeste antibiotica op geitenbedrijven wordt gebruikt ter behandeling van longontsteking bij lammeren.

Multifactoriële oorzaak van Pasteurellose

Mannheimia haemolytica is een bacterie die ook bij gezonde dieren voorkomt. Echter is de bacterie dan alleen in de neus aanwezig. Onder invloed van meerdere factoren zoals lage weerstand, veel stress of andere (virale) luchtweginfecties, kan deze bacterie zich dieper in de longen vestigen en ziekte veroorzaken. Situaties die stressvol zijn voor een lam zijn bijvoorbeeld transport, voerovergangen, vermageren door ziekte of te weinig melkopname, behandelingen zoals onthoornen, verzetten en hergroeperen met andere dieren en spenen.

Ook in hokken met overbezetting en een matige ventilatie kan Mannheimia haemolytica problemen geven. Ophoping van schadelijke gassen, wisselende temperaturen en hoge luchtvochtigheid hebben een negatief effect op de afweer in de bovenste luchtwegen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor de bacterie Mannheimia haemolytica om toe te slaan in de diepere luchtwegen en de longen. Daar maakt de bacterie een gifstof (leukotoxine) aan, waardoor er enorme weefselschade optreedt in de longen. Het leukotoxine maakt de longcellen kapot en omzeilt daarnaast het afweersysteem van het kalf, waardoor de bacterie nog meer schade kan aanrichten. Hoe meer leukotoxine, hoe groter de schade aan het longweefsel.

Klik hier om het artikel te lezen op de website

Mocht u meer informatie willen hebben over de preventie van longontsteking bij jonge opgroeiende herkauwers, neem dan contact op met één van onze dierenartsen: Jessica Hartjes, 06-3800 8533 (Nederland), Niels Groot Nibbelink (Zuid Nederland) 06-8100 2036, Anne-Miek Timmermans (Midden Nederland) 06-1370 2817, Sabine Hoogeveen (Noord-West Nederland) 06-8279 0165 of Anne-Lynn Geertshuis (Noord-Oost Nederland) 06-2046 9304. 

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een veterinair pharmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor Animal Health. Het familiebedrijf HIPRA is opgericht in 1954 een heeft het hoofdkantoor in Amer (ten Noorden van Barcelona) in Spanje.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief