Bijwerkingen Q-koorts vaccins blijven melden

Geitenhouders ervaren de Q-koortsvaccinatie soms als een van de zwaarste momenten van het jaar: zij zien er dieren ziek van worden. Vaccineren gebeurt voor zowel de geiten als de volksgezondheid, en dat maakt dat het bestaansrecht van geitenhouders mede afhankelijk is van deze entverplichting.

Sinds 2010 is iedere geitenhouder in Nederland met meer dan vijftig melkgeiten of een publieke functie verplicht om zijn veestapel jaarlijks te enten tegen Q-koorts. De ziekte heeft humaan een grote impact en daarom is het belangrijk om geiten te vaccineren en zo het risico op grootschalige uitstoot van Coxiella burnetii te verkleinen. Het vaccin Coxevac heeft bewezen dat goed te kunnen: sinds juni 2016 is er in de melkgeitensector niet meer positief getest op de aanwezigheid van de bacterie Coxiella burnetii bij geiten. In zekere zin biedt de verplichte enting de sector dus bestaansrecht.

Maatschappelijk draagvlak

Vaccineren tegen Q-koorts is onontbeerlijk voor het maatschappelijk draagvlak en het voortbestaan van de geitensector. De overheid vraagt controleerbaarheid opdat ze garant kan staan voor dit stukje van de volksgezondheid. Keerzijde is dat er welzijnsproblemen ontstaan bij geiten. De dierenartsen en Ceva roepen op om de bijwerkingen vooral te blijven melden.

Melding doen

Je kunt een melding doen van (vermoedelijke) bijwerkingen voor diergeneesmiddelen via de volgende site: www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/nl/ en de knop ‘bijwerkingen melden’.

Let erop dat een melding binnen 5 dagen na de
vaccinatie moet zijn gedaan.

Het volledige verhaal over Coxevac en de bijwerkingen is te lezen in de nieuwste uitgave van vakblad Geitenhouderij.

Delen via:

Reacties zijn gesloten.