Kennispartnerbericht van GKN

Diergezondheid op de eerste plaats

Kunstmatige inseminatie is in de varkens- en rundveefokkerij decennia lang heel gebruikelijk. De verkoop van doses sperma wordt tegenwoordig vaak geassocieerd met genetische vooruitgang. De verkoop en marketing is hier zoverre op gericht dat we vaak andere redenen vergeten waarom die sectoren met kunstmatige inseminatie zijn begonnen, namelijk diergezondheid.

Toen GKN ruim twintig jaar geleden door melkgeitenhouders is opgericht, was het doel om genetica te kunnen uitwisselen zonder ongewenste bijeffecten als dierziekten. Gezondheidsstatus stond op nummer één van het aankoopbeleid. In de loop van de jaren heeft GKN meerdere veranderingen doorgemaakt maar de gezondheidsstatus blijft onze belangrijkste kernwaarde.

Dit is terug te zien in ons aankoopbeleid, de bedrijven waar we bokjes aankopen zijn certificaat waardig. Daarnaast voeren we extra tankmelkonderzoek uit bij al onze bokmoederbedrijven voordat we bokjes aankopen. De bokmoeders en vaders worden, voor de geboorte van het bokje, extra onderzocht op CL, CAE en Paratbc. Wanneer de bokjes worden geboren, worden deze zonder de grond te raken, direct weggehaald bij de moeder en de rest van het koppel. Op zeven dagen leeftijd worden de jonge bokjes aangevoerd op het KI station, waarna ze worden grootgebracht in de opfok/quarantaine stal van GKN. Aan het einde van de quarantaine dienen alle bokken tweemaal alle gezondheidstesten te hebben doorstaan, om te kunnen doorstromen naar de dekstal. Hierbij wordt op nog veel meer getest dan enkel de bekende ziektes zoals CL, CAE en Paratbc.

Het KI-station van GKN is als enige in Nederland EU-gecertificeerd. Dit betekent dat we aan de strengste gezondheids- en hygiëne-eisen moeten voldoen. Tweemaal per jaar vindt een audit plaats door de NVWA om deze status te kunnen behouden. Naast de eisen die vanuit de EU-certificering worden opgelegd, voeren we bepaalde onderzoeken zoals CL, CAE en Paratbc frequenter uit en maken we ook gebruik van PCR testen.

Het beleid van GKN op het gebied van diergezondheid is uniek in de wereld. We zijn ons er van bewust dat we hierdoor soms concessies doen op het gebied van genetische vooruitgang, maar deze concessies wegen niet op tegen het risico van ziekte insleep. Insleep van ziektes, van welke aard dan ook, leiden nagenoeg altijd tot hogere uitval, productieverlies en waardevermindering van de veestapel. Ook als het bedrijf niet dubbelvrij is, zijn er nog tal van ziektes die deze nadelige effecten kunnen veroorzaken. Het is daarom in alle gevallen verstandig om een gesloten bedrijfsvoering te hanteren. Door gebruik van KI met GKN is het risico op ziekte insleep via genetica nagenoeg uitgesloten.

GKN
Over GKN
Geiten KI Nederland is de meest gespecialiseerde fokkerijorganisatie op het gebied van fokkerij en kunstmatige inseminatie bij melkgeiten in Nederland.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief