Stimulans voor vernieuwing stalsytemen Brabant

In opdracht van de provincie Brabant gaan ondernemersorganisatie FME, VNO-NCW Brabant Zeeland en ZLTO vernieuwing in stalsystemen stimuleren. Dat meldt de provincie Brabant.

Nieuwe stalconcepten moeten een integrale oplossing bieden voor de uitdagingen waarvoor de veehouderijsector en andere betrokkenen zich gesteld zien, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Naar de overtuiging van de ondernemersorganisaties kunnen slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame manier toekomstbestendig te maken.

De ondernemersorganisaties gaan samen met de provincie ondernemingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar verbinden en stimuleren om samen aan de slag te gaan met de kansen en uitdagingen in de veehouderij. Ook gaan ze in gesprek met veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te vernemen welke vernieuwende en creatieve oplossingen er reeds beschikbaar zijn of in ontwikkeling zijn. Ook belangenorganisaties worden bij deze gesprekken betrokken.

Delen via:

Reacties zijn gesloten.