Elektrische krachtvoerinstallatie op MIA/Vamil lijst

Voor een investering in een elektrisch voersysteem voor melkgeiten heeft een koper recht op 27 procent investeringsaftrek. Voor de MIA/Vamil regeling wordt in 2019 in totaal 139 miljoen euro uitgetrokken.

Koopovereenkomsten die gesloten worden per 1 januari 2019 komen in aanmerking voor de 27 procent investeringsaftrek van het totale geïnvesteerde bedrag. Het uiteindelijke voordeel voor de geitenhouder is afhankelijk van het belastingpercentage dat de koper betaalt over de fiscale winst.

Specifiek rantsoen

Op de MIA/Vamil milieulijst staat een elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten omschreven. De installatie is bestemd voor het gericht voeren van krachtover aan melkgeiten met een elektrische installatie, door specifiek rantsoen per geit vast te stellen. Daardoor wordt er minder voer verspild. Ook verbetert die diergezondheid, het antibioticagebruik vermindert en er treedt minder uitval van geiten op.

Van der Pas

Een voorbeeld van een installatie waarvoor de 27 procent investeringsaftrek aangevraagd kan worden, is het systeem van Van der Pas. Dat systeem is 3 bij 14 meter en verstrekt de juiste hoeveelheid krachtvoor door de te wegen. Wanneer een geit het voersysteem betreedt, steekt ze haar kop in de voeropening. Via het elektronische oormerk en de dierherkenning wordt de geit herkend. Het voersysteem haalt de geitgegevens op, en beoordeelt of deze geit voer mag hebben.

Delen via:

Reacties zijn gesloten.